Ambachtshuis

Ambachtshuis

Stichting Ambachtshuis Renesse is een initiatief van de twee zorginstanties Aandacht Werkt en Nireas Zorggroep. 

Middels het concept van Civil Society zal het een sociaal maatschappelijke functie vervullen voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Renesse en omgeving. In de civil society gaat men er vanuit dat we samen sterk staan door de krachten van individuen te bundelen. 

Het Ambachtshuis werkt vanuit het concept van een zgn. “Civil society”, als middel om diensten, zorg en activiteiten onderling aan elkaar te distribueren, zodat elke burger mee kan doen.

Ambachtshuis Renesse

Samenwerking

Zorg en ondersteuning

Aandacht Werkt biedt ambulante begeleiding en ondersteuning aan mensen die in problemen zijn geraakt op lichamelijk en/of psychisch vlak. Deze ondersteuning kan van tijdelijke aard zijn, maar ook langdurig. Het uiteindelijke doel is het verlichten en zo mogelijk oplossen van de problematiek, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Aandacht Werkt zal voor Stichting het Ambachtshuis Renesse de zorg leveren via ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoonsgebonden Budget), zowel voor cliënten vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als de WLZ (Wet Langdurige Zorg),of vanuit de Participatiewet. Aandacht Werkt is zorgaanbieder voor de Oosterschelde Regio, onder de paraplu van CKZ (Coöperatie van Kleinschalige ondernemers in de Zorg in 3Beleidsplan Ambachtshuis Renesse © 28-01-2019 Zeeland). Aandacht Werkt is tevens een erkend leerbedrijf.

Nireas Zorggroep is een aanbieder van beschermd en begeleid wonen en ambulante begeleiding voor iedereen met autisme die een steuntje in de rug nodig heeft. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid op het gebied van functioneren en wonen. Nireas zal cliënten aanleveren die bij het Ambachtshuis dagbesteding gaan krijgen. Indien nodig kan het Ambachtshuis advies ontvangen van een gedragswetenschapper van Nireas en zal Nireas samen met Aandacht Werkt bijspringen bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld bij uitval van de coördinator.


Waar: 

Ambachtshuis Renesse, Roelandsweg 3a, 4325 CR, Renesse

U bent van harte welkom!