Voor bedrijven

Voor bedrijven

Het team van Aandacht Werkt kan ook door externe organisaties worden ingehuurd. Hierbij valt te denken aan gemeenten, maatschappelijk werk, woningcorporaties en scholen.
Daar waar ondersteuning en begeleiding nodig is, het zij individueel of in gezins- groepsverband, kan de expertise van het team worden ingezet. Door intensieve observaties en gesprekken kan het team analyseren op welke manier professionele ondersteuning het beste ingezet kan worden.

Veel opdrachtgevers weten ons te vinden. We zijn professioneel, komen onze afspraken na, werken integer en krijgen het vertrouwen van onze particuliere én zakelijke cliënten.